Putkeen menee

Esittely

Putkeen menee! -hankkeen tavoitteena on kehittää ja kouluttaa vesiosuuskuntien toimihenkilöitä mm. vesihuoltoinvestoinneissa, talousasioissa, ylläpitotoimissa, kriisinhallinnasta erityistilanteissa, sähköisten paikkatietojärjestelmien hyödyntämisessä ja valokuituverkoston rakentamisen mahdollisuudesta vesi- ja viemäriverkoston yhteydessä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan alueella sijaitsevat vesiosuuskunnat, joiden osaamista on tarkoitus nostaa järjestelmällisesti neuvonnalla ja koulutuksella. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on selvittää vesiosuuskuntien vesi- ja viemäriverkostojen toimivuutta ja niissä mahdollisesti esiintyneitä ongelmia käyttökokemuskyselyn perusteella. Laadullisena tuloksena hanke tavoittelee vesiosuuskuntien toiminnan kehittämistä ammattimaisempaan suuntaan, mm. usean vesiosuuskunnan yhdistämisellä yhdeksi isommaksi osuuskunnaksi voidaan parantaa laitoksen toimintavarmuutta ja saada aikaan kustannussäästöä huolto- ja ylläpitotoimissa.

Putkeen menee! - hanke
Hankepäällikkö
Petri Kurki, puh. 050 354 8753
petri.kurki@maveplan.fi
www.maveplan.fi