Putkeen menee

Vesihuoltouutisia

Uusi vesihuoltolaki voimaan 1.9.2014

Vesihuoltolaki on uudistunut.  Lain sisällön löydät tästä

Vesihuoltolakiin tuli muutamia muutoksia ja lisää velvoitteita vesihuoltolaitoksille. Lakimuutoksen jälkeen vesihuoltolaitosten on kartoitettava toimintaansa liittyvät riskit ja varauduttava erilaisiin häiriötilanteisiin vesihuoltopalvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi. Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei ole enää tarpeen liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon, jos sen vesihuolto on järjestetty asianmukaisesti ennen kuin kunta on päättänyt laitoksen toiminta-alueesta. Taajaman ulkopuolella kiinteistö voidan jättää liittämättä laitoksen viemäriin myös, jos kiinteistöllä on vain kuivakäymälä.

 

KHO:n ratkaisu osuuskunnan alv-vähennysoikeuteen

Korkein hallinto-oikeus on 16.12.2011 antanut ennakkoratkaisun jätevesiosuuskunnan arvonlisäverotuksesta. KHO:n päätös: KHO:2011:106.

Ote KHO:n ratkaisusta: ”Osuuskunnan harjoittama toiminta, joka käsitti paitsi viemäriverkoston rakennuttamisen myös sen ylläpidon ja huollon jäsentensä yhteisiä tarpeita varten, ei ollut luonteeltaan arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua liiketoiminnan muodossa harjoitettua liiketoimintaa, eivätkä viemäriverkoston rakennuttamisesta, ylläpidosta ja hoidosta aiheutuneet maksut olleet vastiketta osuuskunnan palvelusta yksittäiselle osuuskunnan jäsenelle. Osuuskunnalla ei ollut arvonlisäverolain 102 §:n nojalla oikeutta vähentää rakennuttamansa viemäriverkoston rakennus- ja muihin kustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja”.

Vesiosuuskunnissa tulee olla liiketoimintaa

KHO:n päätöstä aletaan mitä todennäköisimmin soveltaa vuoden 2012 alusta.  Muun muassa Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry on korostanut, että osuuskuntien on syytä laatia sääntönsä ja käytäntönsä sellaisiksi, että osuuskuntien toiminnassa muodostuu arvonlisäverolaissa tarkoitettua aitoa liiketoimintaa. Lisäksi kunnallisten vesilaitosten kanssa laadittavien sopimusten sisällön suhteen vesiosuuskuntien tulee kiinnittää erityistä huomioita, että osuuskunnat voivat säilyttää arvonlisäverollisen liiketoiminnan tunnusmerkit. Lisätietoja osuuskuntien alv-vähennysoikeuteen löytyy mm. SVOSK ry:n sivuilta www.svosk.fi/svosk  ja SVOK ry:n sivuilta www.vesiosuuskunnat.fi

KHO:n päätös ei koske kaikkia osuuskuntia

KHO:n päätös ei koske sellaisia vesihuolto-osuuskuntia, jotka harjoittavat arvonlisäverollista liiketoimintaa kuten myyvät vettä tai jäteveden puhdistuspalvelua liiketoiminnan muodossa. Alueelliset yritysverotoimistot voivat pyytää lähiaikoina vesiosuuskunnilta selvityksiä arvonlisäverotukseen liittyen.  Osuuskuntien onkin syytä varautua selvittämään verohallinnolle yritystoimintaansa liittyviä asioita. Asiantuntija-apua voi kysyä mm. Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:stä ja Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry:stä.

Tiedotteet

10.11.2014 Loppuseminaari joulukuussa

Lue lisää...

Putkeen menee! - hanke
Hankepäällikkö
Petri Kurki, puh. 050 354 8753
petri.kurki@maveplan.fi
www.maveplan.fi