Putkeen menee

Raportit

Hankkeen yhtenä tarkoituksena on toimia yleishyödyllisenä tiedon tuottajana ja välittäjänä vesiosuuskunnille. Hanke tuottaakin tietoa vesiosuuskuntien toimintaan liittyen mm. yhteenvedon käyttökokemuskyselystä vesi- ja viemärijärjestelmien toimivuusongelmien osalta sekä raportin pilottikohteen korjaustoimenpiteiden esiselvityksestä.

Hanke tiedottaa toiminnastaan lehdistötiedotteilla ja ajankohtaistiedotteilla vesiosuuskunnille.

Putkeen menee! -hanke

Tiedotteet

 


Putkeen menee! - hanke
Hankepäällikkö
Petri Kurki, puh. 050 354 8753
petri.kurki@maveplan.fi
www.maveplan.fi