Putkeen menee

Tehtävät ja tavoitteet

Mitä hanke tekee ?

 • tiedottaa ja neuvoo vesihuoltoasioissa haja-asutusalueen yrityksiä ja asukkaita mm. hankkeen nettisivuilla, puhelimitse ja sähköpostitse sekä  järjestämällä infotilaisuuksia ja kyläiltoja
 • järjestää kaksi seminaaria ajankohtaisista vesihuoltoasioista ja kolme erisisältöistä koulutusta (enintään 20 h/osallistuja) sekä Joensuussa että Nurmeksessa vesiosuuskuntien hallinnolle
 • selvittää osuuskuntien vesi- ja viemäriverkostojen toimivuusongelmia käyttökokemuskyselyn perusteella ja laatii yhdelle pilottikohteelle esiselvityksen havaittujen ongelmien korjaamiseksi
 • tekee vesihuollon yleisneuvontaa sisältäviä konsultointikäyntejä alueen vesiosuuskunnille ja kiinteistöille
 • järjestää opintomatkan esimerkillisiin vesiosuuskuntiin Suomessa
 • järjestää esittelytilaisuuksia pilottikohteeseen tai esimerkillisiin vesi- ja viemäriosuuskuntiin Pohjois-Karjalassa
 • laatii yhteenvedon käyttökokemuskyselystä sekä loppuraportin

Hankkeen tavoitteet

 • kehittää ja kouluttaa vesiosuuskuntien hallintoa ja toimintaa mm. vesihuoltoinvestoinneissa, talousasioissa, ylläpitotoimissa, sähköisten paikkatietojärjestelmien hyödyntämisessä, valokuituverkoston rakentamisen mahdollisuudesta vesihuoltohankkeen yhteydessä ja kriisinhallinnasta erityistilanteissa.
 • selvittää osuuskuntien vesi- ja viemäriverkostojen toimivuusongelmia käyttökokemuskyselyllä
 • edistää yhteishankkeita naapurustojen ja kylien osalta
 • lisätä yhteistyötä sekä vesiosuuskuntien että kuntien vesi- ja viemärilaitosten kesken
 • kannustaa olemassa olevia vesiosuuskuntia sulautumaan yhdeksi isommaksi vesi- ja viemäriosuuskunnaksi tai laitokseksi.

Hankkeen määrälliset tavoitteet

 • parantuneista palveluista hyötynyt maaseutuväestö 3000
 • kylien lukumäärä 30
 • seminaarit 2
 • koulutukset 6
 • infotilaisuudet ja kyläillat 10-20
 • konsultointikäynnit 100
 • korjaustoimenpiteiden esiselvitykset (pilottikohde) 1
 • esittelytilaisuudet esimerkkikohteisiin 2-4
 • opintomatka 1

Putkeen menee! - hanke
Hankepäällikkö
Petri Kurki, puh. 050 354 8753
petri.kurki@maveplan.fi
www.maveplan.fi