Putkeen menee

Käyttökokemuskysely

Vesiosuuskunnille tehdään vuonna 2012 käyttökokemuskysely vesi- ja viemäriverkostojen toimivuudesta ja niissä mahdollisesti ilmenneistä ongelmista. Kyselyn avulla etsitään hankkeeseen pilottikohdetta, jossa haetaan havaittujen ongelmien ratkaisumalleja ja laaditaan myös esiselvitys korjaustoimenpiteistä. Käyttökokemuskyselystä laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan näillä nettisivuilla kohdassa Raportit.

Tiedotteet

10.11.2014 Loppuseminaari joulukuussa

Lue lisää...

Putkeen menee! - hanke
Hankepäällikkö
Petri Kurki, puh. 050 354 8753
petri.kurki@maveplan.fi
www.maveplan.fi