Putkeen menee

Konsultointikäynnit

Hanke suorittaa vesiosuuskunnille ja alueen kiinteistöille konsultointikäyntejä, joilla annetaan yleisneuvontaa vesiosuuskuntien toimintaan liittyvistä asioista. Käynnillä voidaan esitellä myös eri vaihtoehtoja (yhteiset ja kiinteistökohtaiset ratkaisut) vesihuollon järjestämiseksi yleisellä tasolla.  Käynneillä kannustetaan vesiosuuskuntia yhdistymään yhdeksi isommaksi osuuskunnaksi, jolla voidaan parantaa laitoksen toimintavarmuutta ja saada aikaan ammattimaisempi toiminta sekä mahdolliset keskittämisen edut mm. kustannussäästöjä huolto- ja ylläpitotoimissa.

Konsultointikäynti vesiosuuskunnille on maksuton.

Tiedotteet

10.11.2014 Loppuseminaari joulukuussa

Lue lisää...

Putkeen menee! - hanke
Hankepäällikkö
Petri Kurki, puh. 050 354 8753
petri.kurki@maveplan.fi
www.maveplan.fi